อาการปวดหลังเกิดขึ้นด้วยกันจากหลายปัจจัย และวิธีกา…