อาการปวดประจำเดือนมักเกิดขึ้นในผู้หญิงทุกคน โดยเฉพ…